Sa Piling ng Kalapati (97)

By Ronnie M. Halos

HINDI pa rin inaalis ni Mommy Donna na si Toshi ang naghahanap sa kanya. O di kaya’y mayroon itong inuutusang tao para hanapin siya. Sino pa ba naman ang maghahanap sa kanya.

Pero hindi rin naman niya inaalis ang posibi­lidad na maaaring isang kos­tumer na Japanese ang naghahanap sa kanya. Mayroon siyang na­ging customer na nahulog ang loob sa kanya at nag-aalok na maging asawa siya. Pero dahil mas­yado siyang nasaktan sa ginawa ni Toshi, ang tingin niya sa Japanese ay manloloko. Hindi siya naniniwala na tototohanin siya ng Japanese.

Sa dakong huli, ibinasura niya ang hinala sa Japanese na customer at mas lumaki ang suspetsa na si Toshi ang naghaha­nap sa kanya.

At sa pagkakahiga sa sopa, nagkakaroon siya ng pag-asa na maaaring buhay ang kanyang anak na si Keiko. Kaya siya hinahanap ni Toshi ay dahil sa kanilang anak.

Basta iyon ang kutob niya. Malakas ang kutob­ niyang isang araw, ma­kikita niya si Keiko. Na­pakaganda ni Keiko. Da­la­gang-dalaga na ang anak niya. Mabait ito. Mahal na mahal siya ni Keiko.

Sa pag-iisip na iyon sa anak, nakatulog si Mommy Donna.

Naratnan siya ni Ruth na natutulog.

Gulat na gulat siya sapagkat ginising siya ni Ruth.

“Nakatulog ako. Si Keiko na naman ang napanaginipan ko.’’

“Anong napanaginipan mo?’’

“Buhay siya at pupunta siya rito.’’

(Itutuloy)

comments powered by Disqus

mofuse.com