Sa Piling ng Kalapati (39)

By Ronnie M. Halos

NAGPATULOY si Mommy Donna sa pagkukuwento kay Ruth ng mga nangyari sa kanyang buhay noong dati pa itong Japayuki.

Damang-dama naman ni Ruth ang ikinukuwento ng ina-inahan. Unti-unti na niyang nalalaman ang kasaysayan ng babaing ku­mupkop sa kanya.

Nasasabik siya sa mga ikukuwento pa ni Mommy Donna.

“Sobra-sobra ang pina­dadala kong ‘‘lapad’’ sa aking mga magulang no­ong Japayuki pa ako. Sabi ko mag-ipon sila dahil hindi lahat ay permanente --- maaaring malaos ang mga Japayuki. Sabi naman nina Itay, nag-iipon sila sa banko. Kapag may malaki akong padala sini-save nila ang kalahati. Kaya nga sinisikap ko huwag pumalya sa padala.

“Hanggang sa ang masaganang pasok ng “lapad’’ ay nag-iba ang ihip. Nagkaroon ng pagbabago…’’

Tumigil si Mommy Donna sa pagkukuwento. Huminga.

“Anong nangyari, Mommy?”

“Umibig ako.’’

“Kanino?’’

“Kay Toshi. Masyado akong nabulag sa Hapones na iyon na akala ko’y magbibigay nang magandang buhay sa akin. Hindi pala. Kabaliktaran pala ng mga inaasahan ko.’’

“Bakit?’’

“Kung ang ibang Pinay na nagkakaasawa ng Hapones ay maayos ang naging buhay, kabaliktaran sa akin. Dapat sinunod ko ang sinabi ng ilang kababayang Japayuki na huwag akong iibig sa Hapones na kasing edad ko. Dapat bu­mingwit ako ng matanda. Hindi ko sila sinunod. Kasi’y napamahal sa akin si Toshi…’

Muling tumigil sa pagsasalita si Mommy Donna.

(Itutuloy)

comments powered by Disqus

mofuse.com