Damo sa Pilapil (107)

By Ronnie M. Halos

MABILIS na umalis si Bogs. Nagmamadali ang matanda.

Hindi na napigilan ni Zac ang magtawa. Halos mamilipit siya sa pagtawa habang tinatanaw ang mabilis na pag-alis ni Bogs.

Nasa ganoon siyang aksiyon nang lumapit si Dulce. Nagtataka kung bakit nagtatawa. Alam niyang dumating si Bogs dahil natanaw niya sa bintana. Hindi niya alam kung bakit bigla itong umalis.

‘‘Bakit ka nagtatawa, Love? At bakit biglang kumaripas ng takbo ang Bogs na ‘yun?’’

Wala pa ring tigil sa pagtatawa si Zac. Hindi mapigilan ang pagtawa.

‘‘Anong nangyari Love? Anong ginawa mo sa ma­tandang yun.’’

‘‘Tinakot ko Love. Nagkunwari akong tumawag sa police station. Sabi ko kunwari sa kausap na pulis na may matandang nanggugulo. Kunwari ay darating na ang mga pulis, aba kumaripas ng takbo si tanda. Natakot dahil sinabi kong may police na darating.’’

Napahagalpak ng tawa si Dulce.

“Ano pang sinabi mo sa Bogs na ‘yun?’’

“Sabi ko huwag na siyang pumunta rito. Huwag na niyang istorbohin ang asawa ko. Gulat na gulat nang marinig na asawa kita. Huwag daw akong magbiro. Ang bata-bata ko raw para mapangasawa ka e samantalang matanda ka. Sabi ko wala siyang pakialam basta asawa na kita tapos. Pinalayas ko. Ang dami pang sinasabi pawang kiyaw-kiyaw. Kaya naisipan ko, tumawag ng pulis.’’

“Palagay ko hindi na pupunta rito ang matandang yun.’’

“Pagpumunta pa siya, talagang ipadadampot ko na siya.’’

“Matatakot na yun, ha-ha-ha!”

(Itutuloy)

comments powered by Disqus

mofuse.com