Nunal (71)

NUNAL By Ronnie M. Halos

NABILI lahat ang mga painting ni Mahinhin at malaking halaga ang napagbilhan sa loob lamang ng isang buwan na exhibit. Pa­wang mga mayayaman na mahilig ma­ngulekta ng paintings ang bumili.

Inilagay ni Robert sa banko ang perang napagbilhan. Magugulat sigurado si Mahinhin kapag nalaman kung magkano ang napagbentahan ng kanyang paintings. Malaking tulong na sa kanilang magkapatid ang napagbilhan sa paintings. Pero gusto man niyang ibi­gay kay Mahinhin ang pera, wala siyang alam kung nasaan ito. Sana, isang araw ay magkaroon siya ng balita ukol kay Mahinhin at sa kapatid na si Bighani.

Pero lumipas pa ang ilang buwan ay wala siyang balita ukol kay Mahinhin.

Nakatanggap siya ng sulat mula kay Anto at sinabi nitong wala pa ring tao sa bahay nina Mahinhin. Lagi raw binibisita ni Anto at nagbabakasa­kali. Wala talaga. Mata­taas na nga raw ang damo sa pali­gid ng bahay.

Napahinga nang ma­lalim si Robert.

Kapag nalulungkot, pagmamasdan niya ang self-portrtait ni Mahinhin at nawawala ang nadarama niya. Mabuti na lang at ibinigay sa kanya ni Mahinhin ang painting na ito. Pinagmasdan muli niya ang hubad na katawan ni Mahinhin. Kailan kaya niya makikita si Mahinhin?

ISANG araw, big­lang naisip ni Robert na pumunta sa Pugad Uwak KTV club. Papasyalan niya ang ka­ibigang waiter na si Nesto. Tiyak na magugulat si Nesto.

Pero nagulat si Ro­bert nang makitang sa­rado na ang Pugad Uwak. Bakit kaya nag­sara? Nasaan kaya si Nesto?

(Itutuloy)

comments powered by Disqus

mofuse.com