BEST Center dadayo sa Lipa City, Batangas sa Abril

MANILA, Philippines — Magiging abala ang mga bata sa bakasyon sa pag­dayo ng BEST Center sa Lipa City, Batangas bukod pa sa idinagdag na tatlong mga bagong venues para sa kanilang basketball at volleyball clinics.

Ang Nes­tle Lipa Factory ang mamamahala sa Mi­lo-sponsored volleyball cli­nic sa Abril 16-21, samantalang ang bas­ketball clinic ay sa Mayo 14-19 sa LF Events and Sports Center.

Maaaring tumawag ang mga interesadong estud­yante kay Maan Maravilla sa 0917-717-2104, 0977 188-5424 at 045 756-3000 para sa mga detalye at re­servation.

Dadalhin din ng unang scientific sports clinic, su­por­tado ng Rain or Shine, Chris Sports at Sklz,  ang ka­nilang mga basketball coa­ches sa Our Lady of Gua­dalupe Minor Semina­ry sa EDSA corner Bernar­dino St. Guadalupe Viejo, Ma­kati para sa Levels 1 at 2 tuwing Martes at Biyernes at sa St. Patrick School sa 43 General Avenue, Bahay Toro, Project 8, Quezon Ci­ty para sa Preparatory Le­vels at Levels 1 at 2.

May mga basketball at volleyball clinics din sa International Christian Academy sa Extra Ext. Fourth Estate Subdivision, Sucat, Parañaque para sa Levels 1 at 2 tuwing Lunes at Huwebes simula sa Abril 2.

Mayroon ding volleyball clinics sa Our Lady of Gua­da­lupe Minor Seminary pa­ra sa Levels 1 at 2 tuwing Miyerkules at Sabado.

Ang BEST Center ay ma­a­aring puntahan sa 34 Scout Lozano corner Scout Reyes, Barangay La­ging Handa, Quezon City o tu­mawag sa 372-3065 411-6260; Telefax:  372-3066 o mag-email sa bestcentersports@gmail.com.

comments powered by Disqus

mofuse.com