Hindi pangsibilyan

K KA LANG? By Korina Sanchez

NAGPAPALIWANAG na naman ang Palasyo. Hindi naman daw kabuuang pagbabawal sa mga dayuhang pana­naliksik sa Philippine Rise kundi mas mahigpit na pro­seso lang sa pagkuha ng pahintulot. Kailangan na raw ng pag-apruba ni National Security Adviser Hermogenes Esperon Jr. Kailan lang ay nag-utos si Pres. Rodrigo Duterte na itigil ang lahat ng dayuhang pananaliksik sa Philippine Rise, at inutusan pa ang Philippine Navy na itaboy ang sinomang magpupumilit pumasok sa nasabing lugar. Napag-alaman na wala na ang barkong Ke­xue ng Institute of Oceanography of Chinese Academy of Sciences (IO-CAS) sa Philippine Rise nang ilabas ni Duterte ang pahayag. Kaya ibig sabihin ay tapos na ang pananaliksik ng Kexue. Dapat hawak na rin ng mga Pilipinong dalubhasa na nasa barko ang anumang datos na nakalap sa kanilang pananaliksik, hindi ba?

Kung ganito naman ang paliwanag ng Palasyo, ito ang pagkakataon para sa mga Pilipino na gumawa ng sariling pananaliksik sa Philippine Rise. Ito ang pagkakataon ng gobyerno na pondohan ang mga eksperto at dalubhasa na may kakayanang magsigawa ng “marine scientific research” sa Philippine Rise. Dapat lang na mga Pilipino ang lubos na makinabang sa anumang likas na kayamanan na makukuha sa Philippine Rise. Kung nasa loob ng exclusive economic zone, pakina­bangan na at wala namang kaagaw, hindi tulad sa South China Sea.

Ayon naman kay Esperon, pinag-aaralan nilang ma­buti ang mga istrakturang nakatayo na sa mga isla na nilikha at hawak ng China. Hindi pa ba malinaw mula sa mga larawan na lumabas na sa internet? Hindi pa ba malinaw na hindi panggamit-sibilyan ang mga ito, kundi para sa militar? May kanyon pa nga sa ibabaw ng isang gusali sa Hughes Reef. Kung pang sibilyan lang na gamit, bakit may mga silungan ng eroplano at radar ang lahat ng isla? Mahahaba ang runway na kahit anong eroplano ay makakalapag. Kulang na lang ay magpadala ng mga sundalo, eroplano at barkong pandigma para maging malinaw ng mga kampo ito. Kapag nangyari iyan, iba na ang magiging kalakaran dahil ang pani­niwala ng China ay kanila na ang karagatan.

comments powered by Disqus

mofuse.com