Itinakbo ng amo ang anak

IKAW AT ANG BATAS By Atty. Jose C. Sison

(Huling bahagi)

ANG palusot naman ni Levi ay nagkaroon siya ng anak sa kabila ng edad na 42 anyos at kahit itinali na ang kanyang sinapupunan. Ipinakita rin niya ang birth certificate na pirmado mismo ni Jess Sr. at rehistrado sa local civil registrar. Pero nagdesisyon ang RTC pabor pa rin kina Anita at Ambo. Ipinag-utos ng hukuman na isoli ni Levi ang bata sa mga magulang nito.

Tahimik na sumunod si Levi sa naging desisyon pero umapela pa rin siya sa CA. Binaliktad naman ng CA ang desisyon at sinabing hindi habeas corpus ang tamang paraan para mabawi ang bata. Kulang din daw ang ebi­densiyang isinumite ni Anita para patunayan na ito ang ina ng bata.  Nabawi ni Levi ang bata at sina Anita naman ang umapela sa SC.

At ayon sa SC mali raw ang CA. Ang “writ of habeas corpus” ay ginagamit daw upang  mabawi ang kustodiya sa taong walang karapatan dito. Tamang paraan daw ito para mabawi ng mga magulang ang karapatan sa kustodiya ng menor de edad na anak na nawalay sa kanila.

Sa proseso ng habeas corpus, importante ang kata­uhan ng menor de edad. Kailangan na patunayan na si Jess Jr. ay si Sonny nga, ang nawawalang anak ni Anita.

Dito sa kaso, inamin mismo ni Levi na nagpatali na siya pagkatapos isilang ang ikalawang anak at bago pa siya nagkaroon ng relasyon kay Jess Sr. Hindi rin niya hinarap sa korte ang komadrona na nagpaanak sa kanya at ang record, logbook o discharge order ng clinic kung saan siya umano nanganak. Pangalawa, sinabi ng kapatid ni Jess Sr., na baog na ito sanhi ng isang aksidente at inamin din nito na ampon lang si Jess Jr. Pangatlo, hindi komadrona o doctor kundi si Jess Sr. ang mismong naghanda ng birth certificate ni Jess Jr. na taliwas sa batas. Bukod dito, nilagay ni Jess Sr. sa birth certificate na legal silang kasal ni Levi kahit hindi naman ito totoo. Malinaw na kasinungalingan ito dahil inamin ni Levi na hindi sila nagpakasal at kalive-in lang siya. Pang-apat, nang iharap sa korte sina Anita at Jess Jr., hindi maipagkakaila na magkahawig ang kanilang mukha, mata, kilay, at hugis ng ulo na importanteng ebidensiya para patunayan  na sila ay mag-ina. Pang­lima, naglabas ng mga record ang nars na tumulong sa pagpapaanak kay Anita bilang katibayan ng pagiging ina niya kay Sonny.

Ayon din sa SC, kahit pa uso na ang DNA testing bilang makabagong paraan para patunayan ang pagiging magulang ng isang tao, magagamit pa rin naman ang dating paraan habang hindi pa masyadong magamit ang DNA method.

Kaya binaliktad ng SC ang desisyon ng CA at kinumpirma ang desisyon ng RTC na ginawad ang writ of habeas corpus pabor kina Anita at Ambo Sr. upang mabawi nila ang kustodiya kay Sonny (Tijing and Tijing vs. Diamante, G.R. 125901, March 8, 2001). 

comments powered by Disqus

mofuse.com