Nunal (70)

By Ronnie M. Halos

MARAMING kaibigan si Robert na nangungu­lekta ng paintings kaya dinagsa ang exhibit ni Mahinhin. Nagpatulong si Robert sa kaibigan niyang art curator kaya naging maayos ang pagbubukas. Isang sikat na pintor pa ang inanyayahan para magbukas ng exhibit.

Maraming nagtanong kung nasaan ang artist na si Mahinhin. Sinabi ni Robert na maysakit ang artist at nasa hospital.

Unang araw ay ma­rami na agad ang nabili sa mga painting.

Tuwang-tuwa si Ro­bert sapagkat malaking tulong ito para kay Mahinhin. Ito ang wish noon ni Mahinhin. Sayang at hindi niya nakita ang maraming tao na dumalo sa exhibit. Kinunan na lamang niya ng picture ang mga tao para maipakita kay Mahinhin sakali’t mag­kita sila. Mahalaga pa na­mang okasyon para sa isang artist ang pagdaraos ng exhibit. Pero ano ang magagawa niya? May dinadalang problema si Mahinhin kaya ang sa­riling exhibit ay hindi nakita.

NAKAPAGBIBIGAY ng sigla kay Robert ang obrang painting ni Mahinhin na nakasabit sa dingding ng kanyang kuwarto. Bago matulog ay tinitingnan niya ang painting. Hindi siya nagsasawa. Napakaganda ng pagkakapinta niya sa self portrait.

Hubo’t hubad na na­liligo sa Ilog Pola si Ma­hinhin. Eksaktung-eksakto iyon sa nakita niya noon. Natiyempuhan niyang naliligo. Perpektung-perpekto ang hubog ng katawan. Na­pakaganda ni Mahinhin na parang diwata.

Napahinga siya nang malalim. Na­saan na kaya si Mahinhin?

(Itutuloy)

comments powered by Disqus

mofuse.com